Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
250.000 VND

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

30.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

60.000 VND

HTX Nông Lâm Ngư nghiệp Thái An

50.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

55.000 VND

THT sản xuất Khau nhục Tiên Yên

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

100.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

Thảo Dược
Chi tiết
60.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc