Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
50.000 VND

THT sản xuất Khau nhục Tiên Yên

Liên hệ

Công ty CP đầu tư Song Hành Quảng Ninh

Liên hệ

Cơ sở sản xuất bánh kẹo Xuân Thế

40.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

20.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

Đồ Uống
Chi tiết
Liên hệ

Công ty CP Sữa Đông Triều

Liên hệ

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

Liên hệ

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

80.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

Thảo Dược
Chi tiết
120.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

45.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

25.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

80.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ