Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
25.000 VND

Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Diễn

50.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

40.000 VND

HTX Trường Sơn

80.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

155.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Thảo Dược
Chi tiết
65.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

185.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều