Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
40.000 VND

HTX Nông trang Vạn Yên

190.000 VND

HTX Giò Chả Quang Dần

30.000 VND

Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường

250.000 VND

Cơ sở sản xuất chân giò nướng ba miền Đầm Hà

40.000 VND

HTX Trường Sơn

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

100.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

Thảo Dược
Chi tiết
50.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

55.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

55.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu