Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

Công ty CP đầu tư Song Hành Quảng Ninh

120.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

50.000 VND

HTX Trường Sơn

220.000 VND

HTX chăn nuôi gà Tiên Yên

200.000 VND

Cơ sở sản xuất chân giò nướng ba miền Đầm Hà

Đồ Uống
Chi tiết
Liên hệ

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

7.000 VND

Công ty CP nước khoáng Quang Hanh

50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

45.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

75.000 VND

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Thảo Dược
Chi tiết
250.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

160.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

180.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

55.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

450.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh