Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
38.000 VND

HTX Chăn nuôi Vịt Đồng Tiến

220.000 VND

HTX chăn nuôi gà Tiên Yên

Liên hệ

Cơ sở sản xuất bánh kẹo Xuân Thế

Liên hệ

Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường

Liên hệ

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

Liên hệ

HTX phát triển Đình Trung - Bình Liêu

Liên hệ

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

45.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Thảo Dược
Chi tiết
Liên hệ

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

130.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Liên hệ

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

135.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ