Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
40.000 VND

HTX Trường Sơn

250.000 VND

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

16.000 VND

Công ty TNHH Long Hải

50.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

25.000 VND

Cơ sở Nguyễn Thị Ngọc

Đồ Uống
Chi tiết
Liên hệ

HTX Thảo dược Yên Tử

7.000 VND

Công ty CP nước khoáng Quang Hanh

150.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Liên hệ

HTX phát triển xanh

150.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Thảo Dược
Chi tiết
35.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

250.000 VND

HTX sản xuất và tiêu thụ nấm Linh Chi Đầm Hà

80.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu