Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
16.000 VND

Công ty TNHH Long Hải

165.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

40.000 VND

HTX Trường Sơn

38.000 VND

HTX Chăn nuôi Vịt Đồng Tiến

155.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

Đồ Uống
Chi tiết

THĂNG LONG BREWERY - CÔNG TY TNHH ĐỒ UỐNG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

35.000 VND

Công ty CP Sữa Đông Triều

45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

Thảo Dược
Chi tiết
150.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

150.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

55.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử