Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
40.000 VND

HTX Trường Sơn

250.000 VND

Cơ sở sản xuất chân giò nướng ba miền Đầm Hà

450.000 VND

Cơ sở sản xuất Nguyễn Đình Tuấn

50.000 VND

Công ty CP đầu tư Song Hành Quảng Ninh

155.000 VND

Cơ sở sản xuất Quân Nguyên

Đồ Uống
Chi tiết

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Liên hệ

HTX phát triển xanh

45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

30.000 VND

HTX phát triển Đình Trung - Bình Liêu

Thảo Dược
Chi tiết
120.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

50.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc