Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

HTX Nông trang Vạn Yên

200.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

350.000 VND

Công ty Cổ Phần Nước Mắm Cái Rồng

Liên hệ

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

Liên hệ

Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường

Đồ Uống
Chi tiết
Liên hệ

HTX phát triển Đình Trung - Bình Liêu

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

7.000 VND

Công ty CP nước khoáng Quang Hanh

Liên hệ

HTX phát triển xanh

75.000 VND

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Thảo Dược
Chi tiết
35.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

60.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

45.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

Liên hệ

HTX Dược liệu xanh Đông Triều