Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
500.000 VND

Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Quảng Ninh

350.000 VND

Cơ sở sản xuất Nguyễn Đình Tuấn

48.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

50.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

30.000 VND

Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường

Đồ Uống
Chi tiết
7.000 VND

Công ty CP nước khoáng Quang Hanh

50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

35.000 VND

Công ty CP Sữa Đông Triều

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

120.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

Thảo Dược
Chi tiết
80.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều