Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
30.000 VND

Công ty CP KTKS Thiên Thuận Tường

200.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Liên hệ

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

100.000 VND

HTX TMDV và SX nông lâm thủy sản Tuấn Hùng

Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

Đồ Uống
Chi tiết
35.000 VND

Công ty CP Sữa Đông Triều

60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Thảo Dược
Chi tiết
150.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

55.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

185.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

200.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ