Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

30.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

50.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

50.000 VND

HTX Trường Sơn

250.000 VND

Công ty TNHH Ngọc Khánh VT

Đồ Uống
Chi tiết
40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

30.000 VND

HTX phát triển Đình Trung - Bình Liêu

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Thảo Dược
Chi tiết
40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

55.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

250.000 VND

HTX sản xuất và tiêu thụ nấm Linh Chi Đầm Hà

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc