Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
40.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

400.000 VND

Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Quảng Ninh

Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

120.000 VND

Cơ sở ép dầu Hải Yến

70.000 VND

Công ty CP giống cây trồng Quảng Ninh

Đồ Uống
Chi tiết
45.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

80.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

75.000 VND

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Liên hệ

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Thảo Dược
Chi tiết
Liên hệ

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

250.000 VND

HTX sản xuất và tiêu thụ nấm Linh Chi Đầm Hà

45.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

35.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

Liên hệ

HTX Dược liệu xanh Đông Triều