Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
55.000 VND

HTX TMDV và sản xuất nông nghiệp Tân Hải

155.000 VND

Cơ sở sản xuất Quân Nguyên

50.000 VND

HTX Trường Sơn

50.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

25.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

Đồ Uống
Chi tiết
45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

100.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

Liên hệ

HTX phát triển xanh

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Thảo Dược
Chi tiết
55.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

60.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

65.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

120.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

700.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh