Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

420.000 VND

Cơ sở sản xuất Nguyễn Đình Tuấn

Liên hệ

HTX Nông trang Vạn Yên

50.000 VND

HTX Trường Sơn

38.000 VND

HTX Chăn nuôi Vịt Đồng Tiến

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

Liên hệ

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Liên hệ

HTX phát triển Đình Trung - Bình Liêu

45.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Thảo Dược
Chi tiết
35.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

25.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

180.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

45.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

60.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc