Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
50.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

250.000 VND

Công ty TNHH Ngọc Khánh VT

60.000 VND

HTX Nông Lâm Ngư nghiệp Thái An

155.000 VND

Cơ sở sản xuất Quân Nguyên

40.000 VND

HTX Giò Chả Quang Dần

Đồ Uống
Chi tiết
35.000 VND

Công ty CP Sữa An Sinh

60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

Thảo Dược
Chi tiết
1.500.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ