Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
200.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

155.000 VND

Cơ sở sản xuất Quân Nguyên

180.000 VND

Công ty Cổ Phần Nước Mắm Cái Rồng

250.000 VND

Công ty TNHH Ngọc Khánh VT

50.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

Đồ Uống
Chi tiết
Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

Thảo Dược
Chi tiết

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

80.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

700.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

185.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều