Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
48.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

250.000 VND

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

250.000 VND

Công ty TNHH Ngọc Khánh VT

200.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

120.000 VND

Cơ sở ép dầu Hải Yến

Đồ Uống
Chi tiết
35.000 VND

Công ty CP Sữa An Sinh

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

HTX Thảo dược Yên Tử

30.000 VND

HTX phát triển Đình Trung - Bình Liêu

Thảo Dược
Chi tiết
1.500.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

60.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

60.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc