Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

50.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

250.000 VND

Cơ sở sản xuất chân giò nướng ba miền Đầm Hà

38.000 VND

HTX Chăn nuôi Vịt Đồng Tiến

200.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

THĂNG LONG BREWERY - CÔNG TY TNHH ĐỒ UỐNG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Thảo Dược
Chi tiết
250.000 VND

HTX sản xuất và tiêu thụ nấm Linh Chi Đầm Hà

60.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

35.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

55.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc