Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
250.000 VND

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

55.000 VND

HTX TMDV và sản xuất nông nghiệp Tân Hải

48.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

350.000 VND

Cơ sở sản xuất Nguyễn Đình Tuấn

165.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

Đồ Uống
Chi tiết
7.000 VND

Công ty CP nước khoáng Quang Hanh

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

Thảo Dược
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

55.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

55.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ