Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
38.000 VND

HTX Chăn nuôi Vịt Đồng Tiến

155.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

155.000 VND

Cơ sở sản xuất Quân Nguyên

180.000 VND

Công ty Cổ Phần Nước Mắm Cái Rồng

HTX nông dược Xanh Tinh Hoa

Đồ Uống
Chi tiết
100.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

12.000 VND

Công ty CP Sữa Đông Triều

5.000 VND

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Thảo Dược
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

55.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

150.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

50.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

60.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ