Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
165.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

180.000 VND

Công ty Cổ Phần Nước Mắm Cái Rồng

155.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

50.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

350.000 VND

Cơ sở sản xuất Nguyễn Đình Tuấn

Đồ Uống
Chi tiết

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

Thảo Dược
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều