Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
38.000 VND

HTX TMDV và sản xuất nông nghiệp Tân Hải

Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

20.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

60.000 VND

THT sản xuất Khau nhục Tiên Yên

Đồ Uống
Chi tiết
75.000 VND

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

150.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Liên hệ

HTX phát triển xanh

150.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Thảo Dược
Chi tiết
52.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

80.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

140.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

150.000 VND

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ