Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
40.000 VND

Cơ sở sản xuất bánh kẹo Xuân Thế

50.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

16.000 VND

Công ty TNHH Long Hải

40.000 VND

HTX Trường Sơn

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

Đồ Uống
Chi tiết
5.000 VND

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Thảo Dược
Chi tiết
100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

65.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

35.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

55.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

80.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ