Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

50.000 VND

HTX Trường Sơn

30.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

50.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

220.000 VND

HTX chăn nuôi gà Tiên Yên

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Liên hệ

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

Liên hệ

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Thảo Dược
Chi tiết
180.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

100.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

Liên hệ

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

80.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

450.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh