Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
40.000 VND

HTX Trường Sơn

120.000 VND

Cơ sở ép dầu Hải Yến

250.000 VND

Công ty TNHH Ngọc Khánh VT

165.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

Liên hệ

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

Đồ Uống
Chi tiết

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

100.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

60.000 VND

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

Thảo Dược
Chi tiết
35.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

55.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

35.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa

45.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử