Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
155.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

190.000 VND

HTX Giò Chả Quang Dần

Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

250.000 VND

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

500.000 VND

Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Quảng Ninh

Đồ Uống
Chi tiết
40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

Cơ sở sản xuất kinh doanh Đinh Kim Quý

50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

7.000 VND

Công ty CP nước khoáng Quang Hanh

Thảo Dược
Chi tiết
250.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

200.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

120.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

185.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều