Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

HTX Giò Chả Quang Dần

Liên hệ

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

40.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

30.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

50.000 VND

HTX Trường Sơn

Đồ Uống
Chi tiết
Liên hệ

Công ty CP Sữa Đông Triều

Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Liên hệ

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

Thảo Dược
Chi tiết
200.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

250.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

35.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

130.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

160.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc