Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
Liên hệ

Trang trại vịt trời Đào Văn Khương

50.000 VND

Công ty CP đầu tư Song Hành Quảng Ninh

190.000 VND

HTX Giò Chả Quang Dần

40.000 VND

HTX Trường Sơn

50.000 VND

HTX Dịch vụ NN chất lượng cao Hoa Phong

Đồ Uống
Chi tiết
Liên hệ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh

HTX Thảo dược Yên Tử

35.000 VND

Công ty CP Sữa Đông Triều

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Thảo Dược
Chi tiết
55.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

120.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

150.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

50.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử