Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
15.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

180.000 VND

Công ty Cổ Phần Nước Mắm Cái Rồng

65.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

40.000 VND

HTX Trường Sơn

100.000 VND

HTX TMDV và SX nông lâm thủy sản Tuấn Hùng

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

HTX Thảo dược Yên Tử

100.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Thảo Dược
Chi tiết
250.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

55.000 VND

HTX Thảo dược Yên Tử

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

55.000 VND

HTX Nông dược xanh tinh hoa