Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
50.000 VND

THT sản xuất bánh ngọt Tiên Yên

500.000 VND

Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại Quảng Ninh

50.000 VND

Công ty CP đầu tư Song Hành Quảng Ninh

155.000 VND

Cơ sở sản xuất Quân Nguyên

155.000 VND

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

Đồ Uống
Chi tiết

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

50.000 VND

Công ty CP Nấm Thịnh Phát

40.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

100.000 VND

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

Thảo Dược
Chi tiết
140.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

120.000 VND

Công ty CP thương mại và dịch vụ Bình Liêu

45.000 VND

HTX Dược liệu xanh Đông Triều