Thực Phẩm - Ẩm Thực
Chi tiết
40.000 VND

HTX Giò Chả Quang Dần

260.000 VND

HTX chăn nuôi gà Tiên Yên

50.000 VND

HTX Trường Sơn

450.000 VND

Cơ sở sản xuất Nguyễn Đình Tuấn

18.000 VND

Công ty TNHH MTV Châu Thành

Đồ Uống
Chi tiết
50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc

Công ty CP phát triển SP truyền thống Bằng Cả

HTX Kinh doanh dịch vụ Lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ

35.000 VND

Công ty CP Sữa An Sinh

Liên hệ

HTX phát triển xanh

Thảo Dược
Chi tiết
60.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

55.000 VND

Công ty TNHH MTV Nam Dược Y Võ

50.000 VND

Công ty TNHH Dược liệu Đông Bắc