Cơ chế quản lý tranh chấp

Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh và Nhà Bán Hàng, Doanh Nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh. Khi phát sinh tranh chấp, Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Nhà Bán Hàng, Doanh Nghiệp vào chất lượng dịch vụ của Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh và thực hiện theo các bước sau:

  • • Bước 1: Khách Hàng khiếu nại về hàng hóa của Nhà Bán Hàng qua email: xttmqn@gmail.com, Khách Hàng có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
  • • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách Hàng để giải quyết tranh chấp đó. Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh đã công bố trong thời hạn 7 ngày làm việc.
  • • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh thì Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh sẽ yêu cầu Khách Hàng đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.
  • Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách Hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị các Nhà Bán Hàng cung cấp các thông tin về hàng hóa, dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
  • Các bên bao gồm Nhà Bán Hàng, Khách Hàng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà Bán Hàng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho Khách Hàng. Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Khách Hàng và Nhà Bán Hàng nếu được Khách Hàng hoặc Nhà Bán Hàng (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
  • Sau khi Nhà Bán Hàng, Khách Hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho bán quản trị Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà Bán Hàng, Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về hàng hóa, dịch vụ của Nhà Bán Hàng đó trên Trang sàn giao dịch TMĐT Quảng ninh, đồng thời yêu cầu Nhà Bán Hàng bồi hoàn cho Khách Hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách Hàng.
  • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 02 (hai) bên Khách Hàng, Nhà Bán Hàng, thì một trong 02 (hai) bên Khách Hàng và Nhà Bán Hàng sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.