Giới thiệu về chúng tôi

TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Cầu I, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203 6586335 – Fax: 0203 6250288

Email: xttmqn@gmail.com
           ttxttm.sct@quangninh.gov.vn

Website: www.qnitrade.gov.vn
 

 I.Vị trí và chức năng:

1. Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Công Thương Quảng Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

Tên giao dịch bằng tiếng việt: Trung tâm Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Ninh.

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Quang Ninh trade promotion centre.

Tên viết tắt: Qnitrade.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng để giao dịch theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng. Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Công Thương xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử (TMĐT), phát triển sản phẩm thương hiệu, dây dựng các ấn phẩm, bản tin thương mại xuất nhập khẩu, website... theo yêu cầu nhiệm vụ, chỉ đạo của Sở Công Thương và UBND tỉnh.

II. Nhiệm vụ

1. Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thuộc Sở xây dựng cơ chế chính sách xúc tiến thương mại; chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm và dài hạn của Ngành Công Thương; các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu, phát triển thương hiệu và thị trường, thương mại điện tử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

2. Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến thương mại, thương mại điện tử đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giao Sở Công Thương thực hiện.

3. Quản lý vận hành và khai thác sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh.

4. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị chuyên đề về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử theo kế hoạch năm và theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

5. Triển khai việc hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử theo các chương trình kế hoạch.

6. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Giám đốc Sở, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Quản lý cán bộ viên chức, người lao động, tài sản, tài chính của Trung tâm theo quy định của Pháp luật.

8. Thực thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương, UBND tỉnh giao.

II. Quyền hạn

1. Tổ chức các đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường; tham dự các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; các cuộc tiếp xúc thương mại cho các doanh nghiệp trong nước với các tổ chức và doanh nghiệp nước ngoài.

2. Tư vấn, giới thiệu các dịch vụ phòng hội nghị, phiên dịch, cán bộ nghiệp vụ, cho các đơn vị, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp.

3. Tổ chức các lớp học, tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thị trường, quản trị kinh doanh, kỹ năng xuất nhập khẩu, quản trị tài chính; thuế, kế toán, chính sách xuất nhập khẩu, kỹ năng phục vụ ăn uống công cộng… tới các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

4. Tổ chức xây dựng, quản lý các ấn phẩm, bản tin, phụ san, tạp chí, website theo quy định của pháp luật nhằm giới thiệu tuyên truyền cơ chế chính sách của Nhà nước và của địa phương về thương mại, tiềm năng phát triển thương mại, thương mại điện tử tới các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

5. Tổ chức quảng cáo, giới thiệu thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các ấn phẩm ngành, sách báo, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, bảng quảng cáo tấm lớn....

6. Tổ chức các dịch vụ  hỗ trợ  doanh nghiệp như:  Tư vấn xuất nhập khẩu; tư vấn thành lập văn phòng đại diện trong và ngoài nước, cho thuê văn phòng trưng bày triển lãm quảng bá sản phẩm;

7. Trợ giúp doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin về thị trường tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, về xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu;

8. Được phép thu các khoản phí, lệ phí từ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và chịu trách nhiệm về hiệu quả, kết quả thực hiện.