Hướng dẫn đăng ký thành viên

1. Bấm vào Tài khoản  rồi

2. Chọn Đăng Ký


 

 

 

3.Điền Email

 

4.Điền mật khẩu

 

5.Nhập lại mật khẩu (Bắt buộc giống mật khẩu bước 4)

 

6.Bắt buộc tích vào ô “Tôi cam kết đồng ý với các điều khoản và chính sách bảo mật của teqni.gov.vn”

 

7.Bấm Đăng Ký để hoàn tất

 

 

Hoàn tất quý Doanh nghiệp có thể đăng sản phẩm kinh doanh, với khách hàng cá nhân có thể thực hiện việc mua hàng ngay.