Gỡ vướng về nộp C/O khi chuyển loại hình (07-10-2016)
Theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu. Như vậy, tại thời điểm nhập khẩu, doanh nghiệp không phải nộp C/O và cơ quan Hải quan không tiếp nhận C/O.

Đó là hướng dẫn của Cục Giám sát quản lý về hải quan (Tổng cục Hải quan) trước vướng mắc của Cục Hải quan Đồng Nai liên quan đến việc triển khai Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Giải đáp về việc thời điểm nộp C/O đối với trường hợp doanh nghiệp xin chuyển loại hình, Tổng cục Hải quan cho biết, theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu… nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Theo đó, đối với những trường hợp doanh nghiệp xin chuyển loại hình từ đối tượng miễn thuế sang đối tượng phải chịu thuế thì doanh nghiệp phải xuất trình C/O vào thời điểm nộp hồ sơ hải quan đối với tờ khai hải quan mới. C/O phải được cấp hợp lệ và còn hiệu lực theo quy định tại các Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn các Hiệp định.

Đối với các trường hợp hàng hóa phải nộp C/O cho cơ quan Hải quan quy định tại điểm g2, g3, g4 khoản 2 Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC, Cục Hải quan địa phương thực hiện theo đúng quy định tại Điều 16 quy định về hồ sơ hải quan tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Nguồn: baohaiquan.vn

Theo: hoinhap.org.vn ngày 07/10/2016

Quảng cáo